Presse

Nedenfor er links til artikler, læserbreve og andre indlæg vedr Værebro Å
Viser 164 punkter
DatoTitelTypeForfatterKommentar
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
DatoTitelTypeForfatterKommentar
22. april 2015 Anklage efter oversvømmelser: Miljøministeren vildleder om vandløb. Artikel Landbrugsavisen Rådgivningsfirmaerne fortæller kommunerne og ministeren det de gerne vil høre - ellers får de ikke flere opgaver - det må være svært at se sig selv i spejlet om morgenen 
26. marts 2015 Blå blok: Vandløbenes vigtigste opgave er at lede vand væk Artikel Cecilie Christensen, Bæredygtigt Landbrug Det bliver så spændende at følge, om de borgerlige politikere på Christiansborg kan overbevise de borgerlige politikere i Egedal Kommune og i særdeleshed embedsmændene i kommunen - vi venter spændt 
26. marts 2015 Blå blok vil stramme vedligehold af vandløb Artikel Frederiks Thalbitzer, Landbrugsavisen Der er endelig nogle der kan se fornuften i, at vandløb skal kunne transportere vand 
23. marts 2015 Er der gået popkultur i kloakken Artikel Peter Rosendal, Bæredygtigt Landbrug Det er stadig et kæmpe problem for naturen i ådalen, når rensningsanlæggene ikke er dimensioneret til store regnmængder. 
5. marts 2015 Klimabommert af dimensioner Artikel Nicolai Schulz, Bæredygtigt Landbrug Forskere og embedsmænd sørger via tilskud til at beskæftige og brødføde sig selv - naturen og miljøet kommer til at lide under det - Værebro Ådal er et glimrende eksempel 
2. marts 2015 Vandløbene skal tilpasses til fremtiden Artikel Jacob Tilma, Bæredygtigt Landbrug Artiklen taler for sig selv - det bliver straks meget sværere at overbevise administrationen og politikere i Egedal Kommune 
1. december 2014 Jan Hjeds: Oversvømmelse af landbrugsjord er politiak bestemt Artikel Bæredygtigt Landbrug Folketinget har vist vejen - nu er det op til politikerne i Egedal Kommune 
27. oktober 2014 Dokumentation til ministeren: Miljøministeriet har i mange år tilstræbt flere oversvømmelser Artikel Poul Vejby-Sørensen, politisk konsulent Egedal Kommunes Miljøafdeling har opført sig som de mest lydige elever i klassen - de har opfyldt alle målene fra Miljøministeriet - Stort tillykke med det på vegne af oversvømmede lodsejere i Værebro Ådal 
22. oktober 2014 Nordjysk ålaugsformand:Åerne skal af med vandet Artikel Tina Krarup, Bæredygtigt Landbrug Fuldstændig samme latterlige retorik fra embedsmænd/biologer i Jylland som miljøafdelingen i Egedal Kommune - man må helt klart slå fast, at deres eksperimenter i åen er slået helt fejl. Natur og mennesker lider i den grad under disse fejltagelser. 
21. oktober 2014 Et spildevandsoverløb er et for mange Artikel Vagn Lundsteen, Bæredygtigt Landbrug Alle, incl ministeren og Danmarks Naturfredningsforening forsger at bagatalisere problemets omfang - men I kan ikke skjule kendsgerningerne til evig tid 
21. oktober 2014 Så fik Naturstyrelsen en succesoplevelse: Nordjylland sat under vand. Artikel Pul Vejby-Sørensen, Bæredygtigt Landbrug Succesoplevelsen er ligeså stor fir embedsmændene i Egedal Kommunes Miljøafdeling - det er lykkedes dem at sætte 6-800 hektar under vand i Værebro Ådal pga mange års elendig vandløbsvedligeholdelse 
20. oktober 2014 Vandet er snart væk, men bakterierne er der stadig Artikel Jacob Tilma, Bæredygtigt Landbrug Den situation kender vi alt for godt i Værebro Ådal 
14. oktober 2014 Forskere: Nu ses effekten af 27 år gammel vandmiljøplan Artikel Filip Knaack Kirgegaard, Landbrugsavisen Tænk hvis man havde brugt 150 milliarder kroner på bedre rensningsanlæg i stedet for at stjæle dem fra landbruget. 
14. oktober 2014 Hvad er egentlig problemet i vore vandløb Artikel Vagn Lundsteen og Bjarne Nigaard, Bæredygtigt Landbrug Artiklen taler helt for sig selv 
28. september 2014 Den sunde fornuft taber terræn Læserbrev Jan Gorridsen, udvalgsformand for TMU i Silkeborg Hvor har formanden for TMU i Silkeborg ret mht kommunernes embedsmænd og i særdeleshed med Danmarks Naturfredningsforening. Håber inderligt De får stækket Deres helt absurde magt - 95% af Deres fredninger er politiske og har intet at gøre med at beskytte natur. 
26. september 2014 Vandløbsregulativet er vandløbets lov Artikel Vagn Lundsteen, Bæredygtigt Landbryg Når man klikker på linket til denne artikel, kan man i Højre hjørne se en film med konsulent Claus Madsen der kommentere på Esrum Å. Efter denne film blev lavet, stoppede Egedal Kommune med at skære grøde på åen. Det er idag Finn Larsen der passer åen med mejekurv - iøvrigt til alle tilfredshed 
25. september 2014 Naturpleje: Vi svigter 150000 hektar natur Artikel Landbrugsavisen Jamen, hvem har skylden for det?? 
24. september 2014 Minister: Bæredygtigt Landbrug bruger byers kloakproblem som spin Artikel Filip Knaack Kirkegaard, Landbrugsavisen Tror ikke ministeren helt har forstået problemets omfang 
12. september 2014 Organisationer til kamp mod ufaglig drikkevands-beskyttelse Artikel Landbrugsavisen Embedsmændene i Egedal Kommunes miljøafdeling har altid været totalt tonedøve over for faglige argumenter - de har Deres helt egen dagsorden, som ligger langt fra borgernes 
12. september 2014 Villaejere beder landboformand om hjælp Artikel Lotte Haubroe, Landbrugsavisen Det er et landsdækkende problem og har været igennem 30 år - vinden er forhåbentligt ved at vende i retning af, at vandet skal løbe i vandløbene 
9. september 2014 Spildevand betyder spild af miljøkræfter Artikel Bjarne Nigaard, Direktør Bæredygtigt Landbrug Godt skrevet 
4. september 2014 Landboformand om spildevand i marken: Vanvittigt Artikel Filip Knaack Kirkegaard, Landbrugsavisen Bedre kan det vel ikke siges 
4. september 2014 Landmand får spildevand ud over sin mark: kornet rådner Artikel Filip Knaack Kirkegaard, Landbrugsavisen Spørger man landbrugshaderne fra danmarks naturfredningsforening spiller det ingen rolle med disse overløb 
1. september 2014 Nu kommer sommeren: Vent med badeturen Artikel Christina Ehrenskjöld, Ekstra Bladet En rigtig lortehistorie 
1. september 2014 Sommeren vender tilbage, men pas på: Der er afføring i badevandet. Artikel Mette Faurholt-Sehested, B.T. Idag Øresund/Kattegat - i morgen Værebro Ådal 
29. august 2014 Dele af Værebro Ådal nu fredet Artikel Lotte Haubroe, Landbrugsavisen Kommentarer er vel overflødige 
12. juli 2014 Vandet stiger i vandløbene Artikel Vagn Lundsten, Bæredygtigt Landbrug Et rigtigt godt, fagligt indlæg som politikere og embedsmænd måske kunne lære lidt af - Egedal Kommune igen omtalt for Deres mangel på vilje til samarbejde med lodsejerne langs åen. 
30. juni 2014 Urenset spildevand løb ud i fjord Artikel Landbrugsavisen Svineriet fortsætter bare. Der er afsat enorme summer til vandrådenes arbejde med at renovere vandløb - totalt spild af penge, så længe man lukker lort ud fra rensningsanlæggene. mponerende at landbruget er blevet punket i 30 for et problem de ikke har del i. 
3. juni 2014 Nyt forretningsområde: Landmænd skal være vandforvaltere Artikel Helle A. Christensen, Landbrugsavisen I Værebro Ådal kan det godt nok blive en god forretning hvis der afregnes pr. m3 - mon der er mulighed for at opkræve penge 5 år tilbage? 
26. maj 2014 Dobbeltprofil-vandløb mod oversvømmelser Artikel Tina Krarup, Bæredygtigt Landbrug Ja, det er ikke alle steder man er lige så passive som Egedal Kommune 
19. maj 2014 Miljøforskere vil have mindre grødeskæring Artikel Filip Kirkegaard, Landbrugsavisen Værebro å og ådal er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå når man reducere grødeskæringen og oprensningen af åen 
19. maj 2014 Speciel grødeskæring får fiskeart tilbage i vandløb Artikel Landbrugsavisen Sætter man de rigtige personer på, kan det godt lade sig gøre at forene miljøhensyn og vandgennemstrømning i åen - tvivler på, at vi har de rigtige personer i Egedal Kommune.! 
12. maj 2014 Mine køer går og sopper i spildevand Artikel Lene Skriver Bak, Bæredygtigt Landbrug Landsdækkende problem, men er der politisk vilje til at gøre noget ved det eller skal det ties ihjel som i Værebro Ådal.?? Er der nogen politikere der tør røre ved "lorten".?? 
7. maj 2014 Spildevand: Vandmiljøets sande trussel Artikel Vagn Lundsteen, Bæredygtigt Landbrug Efter 30 års indoktrinering af kommunale embedsmænd i Danmark, bliver det svært at få dem til at tænke nyt 
5. maj 2014 Arbejdet i vandrådene Artikel Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen  
2. maj 2014 Forsøg i små beholdere siger ikke noget om økosystemet Artikel Poul Vejsy-Sørensen, Ingeniøren Interessant artikel om kvælstofs betydning i vandmiljøet og om en fejlslagen Dansk miljøpolitik gennem 30 år - hvornår vågner de op inde på Christiansborg? 
2. maj 2014 Vandplaner:Virkemidler og miljøhensyn kan give utilsigtede klimaeffekter Artikel Tina Krarup, Bæredygtigt Landbrug Flere og flere får øjnene op for hvor vigtigt det er, at vedligeholde og oprense vores vandløb - hvem bærer denne viden til Egedal Rådhus..? 
1. maj 2014 Jan Hjeds om dobbeltprofil:"Det er ren win-win". Artikel Tina Krarup, Bæredygtigt Landbrug Hvad venter vi på eller vælger embedsmændene i Egedal Kommune at blive liggende i hængekøjen - nu på 10 år. At sætte denne løsning igang på Værebro Å, kunne også blive en win-win for borgmesteren - det kunne han godt trænge til..! 
30. april 2014 Københavns Universitet:"Landbrugsproduktion kræver afvanding" Artikel Tina Krarup, Bæredygtigt Landbrug  
29. april 2014 Drænede marker giver klimasikring Artikel Bøje Østerlund, Effektivt landbrug  
28. april 2014 I begyndelsen var der kun naturlige stoffer Artikel Vagn Lundsten, Bæredygtigt Landbrug Fakta om spildevand og spildevands betydning for vandmiljøet 
25. april 2014 Miniådale sikrer afvanding og naturhensyn Artikel Vagn Lundsteen, Bæredygtigt Landbrug  
24. april 2014 Borgere siger nej til forsumpning Artikel Bøje Østerlund, LandbrugØst Endnu en artikel fra det velbesøgte borgermøde 
23. april 2014 Fortyndet kloakvand i åen Artikel Skive Folkeblad Jamen, det er et kæmpe problem som alle bare prøver at tie ihjel - der bliver brugt milliarder af kroner på vandplaner - men så længe lortet flyder i vandløbene er det spild af penge - vandkvaliteten bliver aldrig i orden så længe der ikke er styr på spildevandet 
14. april 2014 I går England, i morgen Danmark Artikel Vagn Lundsten, Bæredygtigt Landbrug  
11. april 2014 Kampen om Værebro Å: Mere vand og mindre kapacitet Artikel Jacob Tilma, Bæredygtigt Landbrug Formanden Søren Vestergaard udtaler: Tak for den flotte deltagelse. Ubegribeligt at Egedals politikere ikke ønsker at tage ny viden til sig. Sørgeligt...... 
10. april 2014 Vandføringsevnen i Værebro Å er nedsat med to tredjedele Artikel Tina Krarup, Bæredygtigt Landbrug Det har alle lodsejere vidst i mange år, men nu har vi det sort på hvidt i rapporten fra DHI 
10. april 2014 Rapport: Vandføringsevne er nedsat til en tredjedel Artikel Anne Louise Mikkelsen, Effektivt Landbrug  
10. april 2014 Vandløbslaug havde ret Artikel Maskinbladet  
2. april 2014 Reduceret grødeskæring udgår Artikel Frederik Thalbitzer, Landbrugsavisen Jamen det var da glædeligt -mht Vørebro Å kunne grødeskæringen og vandløbsvedligeholdelsen dog næsten ikke blive dårligere end den er i dag, men nu bortfalder kommunens mulighed for at gøre det endnu dårligere heldigvis. 
30. marts 2014 Klar til at oprense floder i England Artikel Mia Winther Jørgensen, Landbrugsavisen Vandstanden i floderne skal tilbage til niveauet i 60erne - Jamen tænk hvis det samme skete i Værebro Å - så ville der være en chance for igen at kunne afgræsse ådalen. 
26. marts 2014 Borgermøde om Værebro Å, Fredning og BNPO Artikel Lokalavisen  
21. februar 2014 Dette er som et levende mareridt Artikel Mathies Hvid Toft, Landbrugsavisen Uden sammenligning i øvrigt, er det nøjagtig samme problematik som ved Værebro Å. Man undlader at rense vandløbene igennem årtier og når det så regner kraftigt, ender det med massive oversvømmelser. Selv små nedbørsmængder får nu Værebro Å til at oversvømme. Kapaciteten er ikke længere til stede. 
23. januar 2014 Mere vand giver færre dyr i engene Artikel Lotte Haubroe, Landbrugsavisen Ja, det er jo ikke en nyhed for dem der færdes i engene, men hvad med borgmesteren og embedsmændene? 
22. januar 2014 Høringssvar vedr vandplaner Artikel   
14. januar 2014 Naturstyrelsen: Landbruget får indflydelse Artikel Landbrugsavisen Så er det bare et spørgsmål om viljen til samarbejde er der i Egedal Kommune 
9. januar 2014 Kun toppen af isbjerget Artikel Bæredygtigt Landbrug  
20. december 2013 Auken har en ny plan Artikel Landbrugsavisen Prøv at læse kommentarene fra Jørgen Petersen og HP Jørgensen under artiklen - ud af 600.000 ts kemikalier udleder landbruget 3400 ts - mon ikke det battede mere at optimere rensningsanlæggene og stoppe over løb fra samme?? 
13. december 2013 Jorden er giftig i Egedal Artikel Mette Sørensen, Lokalavisen  
26. november 2013 Fælles standarder skal bremse kævl om vandløb Artikel Lotte Haubroe, Landbrugsavisen Mon Egedal Kommune er med på den? 
14. november 2013 Den manipulerede kommunalbestyrelse i cirkusmanegen Læserbrev Søren Traberg Vestergaard, formand Værebro Ålaug  
14. november 2013 Fredning og oversvømmelser i Værebro Ådal Læserbrev Jan Hansen, Egedal  
12. november 2013 Referat af møde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Egedal Kommune. Artikel   
10. november 2013 Danmarksmester i inddragelse af den private ejendomsret Læserbrev Bendt Tranekjær, Kandidat KV for LA Mere rigtigt kan det vel næppe siges 
2. oktober 2013 Et bedre vandmiljø kræver fokus på spildevandet Artikel Lene Skriver Bak, Bæredygtigt Landbrug  
27. september 2013 Urenset spildevand løber direkte ud Artikel Frederik Thalbitzer, Landbrugsavisen  
27. september 2013 Landbruget ind i sag om boringsnære beskyttelsesområder Artikel Jacob Tilma, Bæredygtigt Landbrug  
27. september 2013 Spildevand er største problem Artikel Frederik Thalbitzer Det er lige det der er problemet i Værebro ådal - oversvømmelser med kloakvand 
27. september 2013 BNPO og spildevandsproblematikken Artikel Bæredygtigt Landbrug Det helt store problem er overløb fra rensningsanlæg og udledning af spildevand til åer og indre farvande - Kæmpe problem, men dyrt at gøre noget ved, så det taler vi ikke så meget om 
24. september 2013 Kommunerne vil have Sørens jord Artikel Mette B. Sørensen - Lokalavisen  
24. september 2013 Formand: BNPO er vigtige Artikel Mette B. Sørensen - Lokalavisen Man kan godt blive lidt nervøs, når det nu er de samme mennesker der passer Værebro Å som skal vurdere beskyttelsen af drikkevandsboringerne... 
23. september 2013 Lodsejere på vej til at få bedre oprensning i å Artikel Landbrugsavisen Næste kursus for medarbejderne i kommunen kunne være en tur til Jylland og Simested Å 
20. september 2013 Hævet vandstand øger udledning af klimagasser Artikel Bæredygtigt Landbrug  
20. september 2013 Landmand står til at miste halvdelen af sit dyrkede areal uden økonomisk dækning Artikel Lene Skriver Bak, Bæredygtigt Landbrug Så er Egedal Kommune på banen igen!! 
7. september 2013 http://egedal.instant.cohaesio.net/Kommunalbestyrelsen/28-08-2013%20Referat%20af%20Referat%20%C3%A5bent%20m%C3%B8de.aspx#17 Pressemeddelse kommunalbestyrelsesmøde 28/8-2013 Se punkt 17 
7. september 2013 Sekretariat Værebro Å Pressemeddelse Kommunalbestyrelsesmøde 28/8-2013 Se punkt 18 - man kan så håbe, at hele administrationen bliver overflyttet til Roskilde Kommune incl. grødeskæring 
5. september 2013 Har Du talt med Dit vandløb idag? Artikel Bæredygtigt Landbrug  
26. august 2013 Fælleskommunalt møde om ekstraordinær grødeskæring i Værebro Å Læserbrev   
24. maj 2013 Vandløbsvedligeholdelse dumper igen Artikel Jacob Tilma, Bæredygtigt Landbrug  
30. april 2013 Fredning af ådalen - godt eller skidt? Artikel Mette B. Sørensen, Lokalavisen  
18. april 2013 Vådområdet i Værebro Ådal skrinlægges Artikel Mette B. Sørensen, Lokalavisen  
16. april 2013 Storkens hjemmebane skal fredes Artikel Pressemeddelse fra Egedal Kommune  
8. april 2013 Jan har givet op Artikel Mette B. Sørensen, Lokalavisen  
8. april 2013 Miljøministeren sætter danske landmænd i en umulig situation Artikel Bæredygtigt Landbrug Se et stykke ned i nyhedsbrevet - "Scene for et møde om et vådområde" - passer helt fint med vores vådområde ved Hovevej 
3. april 2013 landmand kæmper for vandet Artikel Tina Krarup, Bæredygtigt Landbrug  
22. marts 2013 plan mod oversvømmelser vedtaget Artikel Mette B. Sørensen, Lokalavisen 50.000,- pr ha jord lyder som et godt tilbud! 
15. marts 2013 Overflødig fredning af Værebro Ådal Læserbrev Claus S. Madsen  
12. marts 2013 Fredning af ådalen - hvordan påvirker det landbrugsejendommen Egedal Læserbrev Jan Hansen  
5. marts 2013 Danske vandløbs-ambitioner er unødvendigt høje Artikel Landbrugsavisen  
4. marts 2013 Protest mod fredning Video Lorry  
4. marts 2013 Båråd siger ja til Værebro Å-fredning Artikel lokalavisen  
14. februar 2013 Farmere snydt for milliarder til vandløb Artikel Landbrugsavisen Har vi set det før? 
12. februar 2013 Nu skal Værebro Ådal fredes - igen Artikel Mette B. Sørensen  
4. februar 2013 Rapport: Miljøministeriet lytter ikke Artikel Landbrugsavisen  
15. januar 2013 Landmænd kan skære sig til oversvømmelse Artikel Frederiks Thalbitzer Læg mærke til kommentaren nedenunder fra Jørgen Pedersen - passer fuldstændig til Værebro Å 
7. januar 2013 Klimatilpasning i Værebro Ådal Artikel Elise Steen Hvelplund og Lene Alsbjørn Langt indlæg, men meget interessant - læs især fra side 99 til side 122 - mange interessante indlæg  
3. januar 2013 Vandstanden i danske vandløb er steget markant Artikel Jacob Tilma  
19. december 2012 LA: Udskyd høring om vandplaner til marts Artikel Anne Louise Mikkelsen  
19. december 2012 Høegh: Høringsperioden er tåbelig og vil være spildt Artikel Anne Louise Mikkelsen  
19. december 2012 Auken har ikke tænkt sig at ændre radikalt i vandplanerne Artikel Lasse Ege Pedersen  
19. december 2012 Auken: Vandplan skal give mening Artikel Henrik Lind Jørgensen  
19. december 2012 Auken: Forlanger ikke landbrugsjord oversvømmet Artikel Frederik Thalbitzer  
13. december 2012 Sprøjtegift i hver tredje vandboring Artikel Peter Eilertsen Læg mærke til de sidste linjer i artiklen "300 m zone rundt om den enkelte boring, hvor vi ikke tillader nedsivning af spildevand" - overfør lige den til Værebro Ådal!! 
13. december 2012 Auken:Slut med kæmperegning efter skybrud Artikel Ritzau, Børsen Spildevandforsyningen får mulighed for at finansiere udvidelsen af vandløb 
13. december 2012 Kommunen dropper injuriesag mod borger Artikel Mette B. Sørensen  
13. december 2012 Glem landbruget: Husejerne er drikkevandets største trussel Artikel Peter Eilertsen  
13. december 2012 Minister:Forurening fra lossepladser skal under lup Artikel Mette B. Sørensen  
12. december 2012 Kortlægning af giftige lossepladser koster 100 millioner kroner Artikel Julie Ring Hansen, Ingeniøren  
12. december 2012 Løsninger for Værebro å - generalforsamling i ålauget Læserbrev Søren Vestergaard og Jan Hansen  
12. december 2012 Jordforureninger skal under lup korrespondance  Keld Stenlien Hansen Mail korrespondance vedr pressemeddelse fra Miljøministeriet 
10. december 2012 Jordforureninger skal under lup Pressemeddelse Miljøministeriet  
6. december 2012 Ålaug glad for miljøafgørelse Artikel Jesper Kappel Under kommentarer udtaler kanonfotografen fra Valhals Plads Niels Riis Ebbesen sig igen uhyre nuanceret og intelligent - Tak for det Niels 
6. december 2012 Formand: Vi lytter til borgerne Artikel Jesper Kappel  
4. december 2012 Kæmpe vådområde rykker nærmere Artikel Mette B. Sørensen  
4. december 2012 Vandplaner annuleret Artikel Lene Skriver Bak Det betyder, at de planer der netop er vedtaget af byrådet i Egedal er sendt til en ommer og ny høring 
22. november 2012 http://egedal.lokalavisen.dk/aalaug-naegtet-adgang-til-miljoeministeriet-/Lokale-nyheder/20121122/artikler/711229863/1045 Artikel lokalavisen  
21. november 2012 Demonstration mod miljøminister Artikel Lotte Haubroe  
21. november 2012 Kommune overvejer injuriesag mod borger Artikel Mette B. Sørensen  
21. november 2012 Værebro ålaug skuffet over ministeren Artikel Lene Skriver Bak  
13. november 2012 Minister dybt skuffet over ålaug Artikel Jesper Kappel  
13. november 2012 Forurenet grundvand på Sørup losseplads Artikel Mette B. Sørensen  
12. november 2012 Nu kommer der fakta på bordet Artikel Allan Kongsted, Nordsjællands Landboforening  
9. november 2012 Nu fjernes gamle kemikalietønder fra losseplads Artikel Mette B. Sørensen  
8. november 2012 Ministersvar på Værebroproblemer er varm luft Artikel Mette B. Sørensen  
2. november 2012 Efter ministerbesøg:Naturstyrelsen skal ind i Værebro Å-sag Artikel Mette Sørensen Læg lige mærke til kommentaren fra Niels Riis Ebbesen under artiklen - som altid et intelligent indlæg fra kanonfotografen 
2. november 2012 Værebro ålaug får ingen hjælp af Ida Artikel Justinus Johannesen "Vi blev lidt skuffede, vi syntes ikke rigtigt hun tog os alvorligt" siger formand for ålauget Keld Stenlien Hansen 
5. oktober 2012 Værebro Å-sag lander hos minister Artikel Mette Sørensen, Lokalavisen  
5. oktober 2012 Værebro Ålaugs problemer havner på Miljøministerens bord Pressemeddelse Bæredygtigt Landbrug  
2. oktober 2012 Værebro Ålaug søger hjælp på Christiansborg Pressemeddelse Bæredygtigt Landbrug Vandløbslauget skal mødes med miljø- og fødevareudvalget onsdag eftermiddag  
28. september 2012 Vandplaner langt fra virkeligheden Artikel Magisterbladet, Thomas Bøttcher En artikel fra Magisterbladet der fortæller om det vi har sagt i 18 år og det er endda ham der lavede de første vandplaner i 1983 og var med til at lave regulativ for Værebro å i 1992. 
26. september 2012 Kongerne i Egedal Kommunes miljøafdeling  Læserbrev Jan Hansen  
18. september 2012 Møde om giftig losseplads Artikel Jesper Kappel  
16. september 2012 Kommune:grøde i fjorden er helt normalt  Artikel Mette B. Sørensen   
13. september 2012 Forurenet losseplads undersøges Artikel Mette B. Sørensen   
11. september 2012 Gift fra losseplads løber ud i åer Artikel Mette B. Sørensen   
10. september 2012  Her løber gift og kemikalier direkte ud i å Video  Video fra Sørup Losseplads 
10. september 2012 En meget smal Værebro Å  Læserbrev Mariann Lykke  
5. september 2012 Fjern nu den grøde Læserbrev Jan Hansen   
5. september 2012 Værebro Å: Det hele sejler  Læserbrev Kåre Fog   
28. august 2012 MF ère invitere ålaug på besøg på borgen  Artikel Mette B. Sørensen   
23. august 2012 Ekspert:Grøden gør hverken fra eller til  Artikel Mette B. Sørensen   
23. august 2012 Værebro å – en kilde til konflikt  Artikel Mette B. Sørensen   
16. august 2012 Borgere: grøde i fjorden er noget forbandet svineri  Artikel Mette B. Sørensen   
1. august 2012 Er det uvidenhed hos Egedals politikere ?  Læserbrev Søren Traberg Vestergaard   
30. juli 2012 Oversvømmelser i Stenløse  Læserbrev Keld Stenlien Hansen   
27. juli 2012 Stenløse å – oversvømmelser igen-igen-igen  Læserbrev Jan Hansen   
11. juli 2012 Aftale mellem ålaug og kommune på plads  Artikel ukendt  
4. juli 2012 Landmænd indgår samarbejde om å  Pressemeddelse Egedal Kommune  
2. juli 2012 Vandhandleplan sendt i høring  Artikel   
24. maj 2012 Å-laug hjælper kommunen med åen  Artikel Jesper Kappel   
18. maj 2012 Vand tvinger golfcenter til at udvide  Artikel Mette B. Sørensen   
15. maj 2012 Å-laug er populært  Artikel Jesper Kappel   
26. april 2012 Å-laug: Nu stopper vi oversvømmelserne  Artikel Jesper Kappel   
24. april 2012 Plan skal mindske oversvømmelser i fremtiden  Artikel Jesper Kappel   
19. april 2012 Giftstofferne i jorden kan give kræft  Artikel Jesper Kappel   
19. april 2012 Kommunen kan få lov til at udvide åen  Artikel Jesper Kappel   
19. april 2012 Ekspert: Det hjælper at udvide Værebro Å  Artikel Jesper Kappel   
17. april 2012 Landmand tvunget fra sit livsværk  Artikel Mette B. Sørensen   
13. april 2012 Vandværk: Grundvandet er ikke forurenet  Artikel Jesper Kappel   
13. april 2012 Så er det igen tid for landmændenes klagesang  Læserbrev Niels Riis Ebbesen    
12. april 2012 Kommunen: Vandmiljøet ved Værebro Ådal har det godt  Artikel   
11. april 2012 Gift-undersøgelse afsløres på borgermøde  Artikel Jesper Kappel   
11. april 2012 Å-laug: Kommunen lytter ikke  Artikel Jesper Kappel   
 Vandløbene skal tilpasses til fremtiden Artikel Jacob Tilma, Bæredygtigt Landbrug Artiklen taler for sig selv - at overbevise administration og politikere i Egedal Kommune er straks meget sværere 
Viser 164 punkter
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
12. nov. 2013 01.34
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
29. apr. 2014 04.55
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
25. aug. 2013 22.48
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
11. sep. 2014 00.44
Ċ
Jan Hansen,
12. dec. 2012 10.43
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
27. sep. 2012 05.55
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
12. nov. 2012 11.12
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
29. apr. 2014 04.55
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
29. apr. 2014 04.50
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
29. apr. 2014 04.50
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
12. sep. 2014 00.47
Comments