Kontakt

Henvendelse til foreningen kan ske til:
Søren Traberg Vestergaard
Knardrupgaard
Knardrupgaards allé 5
3660 Stenløse
41 29 22 10
 
Vedr kontigent:
Kasserer
Tue Barfod
Blæseborgvej 5 
3660 Stenløse 
Telefon 4025796
kasserer@vllv.dk  
Bankkonto 1345 0713121533      
 
Comments