Nyheder

Generalforsamling 2019

indsendt 6. apr. 2019 00.17 af Vandløbslauget for Værebro Å

Kære medlem af Vandløbslaug for Værebro å.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vandløbslauget for Værebro Å.

 

Onsdag den 10. april 2019, kl. 19:00

 

Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø

 

Se venligst vedhæftede.

 

VEL MØDT!

 

 

Med venlig hilsen

 

Formand Søren Traberg Vestergaard

Vandløbslaug for Værebro Å

Generalforsamling 2018

indsendt 19. apr. 2018 22.23 af Vandløbslauget for Værebro Å

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vandløbslauget for Værebro Å.
Mandag den 23. april 2018, kl. 18:30
Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø

VIGTIGT MØDE MED VANDLØBSLAUG FOR VÆREBRO Å

indsendt 8. dec. 2016 00.24 af Vandløbslauget for Værebro Å

Kære Medlem af Vandløbslaug for Værebro å.                                                           

 Dette er:

Indkaldelse til VIGTIGT ekstraordinært møde i vandløbslauget.

 Tid og sted:

Tirsdag den 13. december kl. 16-18 2016 på Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø.

 Se indkaldelse nedenfor.

 

Med venlig hilsen

 

Formand Søren Traberg Vestergaard

Vandløbslaug for Værebro Å

 

Generalforsamling 2015

indsendt 2. mar. 2015 13.30 af Vandløbslauget for Værebro Å

Kære Medlem i Vandløbslauget for Værebro Å

 

 

Kom og hør hvad der sker omkring Værebro Å, til årets ordinære generalforsamling.

 

Året har igen budt på store udfordringer, med alt for meget vand i åen. Siden oktober har ådalen nærmest været udsat for permanent oversvømmelse. Egedal Kommune mener fortsat, at de som vandløbsmyndighed opretholder deres vedligeholdelsespligt.

DHI rapporten kommer nu aktivt i brug. En nedsættelse af vandføringsevnen på mere end 60 pct. siden 2002, betyder at regulativet ikke er overholdt. I flere forhold har Egedal Kommune forbrudt sig imod regulativet i 2014.

Vandløbslauget har samlet store mængder nyttig dokumentation i året der er gået. Tiden er derfor nu inde til at alliere os med advokatbistand.

Advokat Steffen Olsen Kludt er inviteret til et indlæg, omkring det juridiske i Egedal Kommunes forvaltning af bl.a. Vandløbsloven.

 

 

Generalforsamlingen finder sted hos Jan Hansen, Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø

 

Onsdag d. 4. marts 2015. Kl 19.00.

 

Vel mødt.

 

 Med venlig hilsen

 

Søren Vestergaard

Tel. 41 29 22 10

info@knardrupgaard.dk

 

 

Web:  http://www.vllv.dk

Facebook: http://www.facebook.com/VllvDk

DHI Rapport

indsendt 29. apr. 2014 05.03 af Vandløbslauget for Værebro Å

Udvikling i vandstand og vandafledning i Værebro Å

Referat af generalforsamling

indsendt 23. feb. 2014 14.15 af Vandløbslauget for Værebro Å

Referat fra generalforsamling Vandløbslaug for Værebro Å, den 4. februar 2014.

Se vedlagte

Indkaldelse til Generalforsamling

indsendt 22. jan. 2014 02.49 af Vandløbslauget for Værebro Å

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vandløbslauget for Værebro Å
Tirsdag d. 4. februar 2014. Kl 19.00.
Mødet finder sted hos Jan Hansen, Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø, i møde og konferencelokalet. www.egedalgaard.dk
Sidste nyt vil omkring Værebro Å, DHI-rapporten, Fredning i ådalen, BNBO-områder, vil blive gennemgået.
Generalforsamlingen bliver afholdt med dagsorden iflg. vedtægterne.
Dagsorden: Valg af dirigent og referent.
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskab til godkendelse
Behandling af indkommende forslag
Fastsættelse af næste års kontingent
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisor
Evt.
Med venlig hilsen bestyrelsen

Sportfiskeren.dk: Landbruget opretter ålaug uden interesse i vandmiljøet

indsendt 8. dec. 2013 10.07 af Vandløbslauget for Værebro Å   [ opdateret 8. dec. 2013 10.11 ]

Intressant artikel og ikke mindst kommentar på Dansk Sportfiskerforbunds hjemmeside.Indbydelse til møde om fredning af Værebro Ådal.

indsendt 30. apr. 2013 03.48 af Vandløbslauget for Værebro Å

Denne mødeindbydelse er ikke udsendt af ålauget, men af berørte lodsejere i fredningsområdet – der er udsendt indbydelse til alle lodsejere der bliver berørt af fredningen – alle med interesse for fredningen er velkomne til mødet, men vi beder venligst om tilmelding så vi har en ide om antal.

 
 
 
Til: Lodsejere berørt af fredning

i Værebro ådal

                                                                                                             Veksø den 5. april 2013

 

Indbydelse til møde om fredning af Værebro Ådal.

 

Naturfredningsforeningen har sat en fredning i gang for Værebro Ådal og Egedal og Roskilde kommuner har nyligt vedtaget at være medrejser sammen med Naturfredningsforeningen.

 

Vi er en gruppe af lodsejere, der bliver ”ramt” af denne fredning, som ikke synes at lodsejerne generelt er inddraget og informeret godt nok om fredningen og konsekvenserne af denne fredning.

Derfor vil vi indbyde til orienteringsmøde om fredningen og dens konsekvenser samt procedure ved en sådan fredning.

 

Mødet afholdes på Egedal, Egedalsvej 9, 3670 Veksø

Tirsdag 14 maj 2013 kl. 19:00

Dagsorden:

                

1.     Indledning og orientering om afholdte møder ved fredningen

ved Keld Stenlien Hansen, Stenløse.

 

2.     Naturfredningsforeningen orienterer om fredningsforslag og derefter kan der stilles spørgsmål til Naturfredningsforeningen om forslaget.

Ved Christina Steenbeck, DN             

Når dette punkt er færdigt,  forlader DN mødet

                     

3.     Orientering om procedure ved en fredningssag og erstatningsspørgsmålet.

Fredningskendelsen og behandling af denne

Ved konsulent Claus S. Madsen, Agropro og advokat Steffen Olsen-Kludt.

 

4.     Hvordan er stemningen vedr. fredningen? Diskussion og kommentarer fra forsamlingen om fredningen.

 

5.     Skal der hyres en fælles advokat til at køre sagen evt. i forsøg på at forhindre fredningen i at blive gennemført.

 

6.     Eventuelt

 

Venligst meld tilbage hvis Du ønsker at deltage, så vi får fundet nok stole frem. Du kan gøre det på mail til info@egedalgaard.dk eller keld@stenlien.dk. Har Du ikke mail kan Du ringe til Jan på 29875050.

 

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Jan Hansen/Keld Stenlien Hansen

Lodsejere med jord i fredningen

Medarbejder stopper i Egedal Kommune

indsendt 8. jan. 2013 05.37 af Jan Hansen

Miljømedarbejder Benjamin Dyhre har valgt at søge nye udfordringer i Odsherred Kommune. Vi ønsker ham held og lykke med det nye job.

1-10 of 13