Velkommen

Velkommen til Vandløbslauget For Værebro Å 

Vandløbslauget For Værebro Å arbejder for følgende vilkår:
1. At sikre vandføringsevnen i Værebro Å, så den passer til de faktiske forhold.
2. At sikre vandføringsevnen mod klimaforandringer.
3. At undgå unødvendige oversvømmelser af by og land.
4. At undgå forurening af natur og miljø omkring Værebro Å.
5. At sikre en mangfoldig biodiversitet og fauna omkring Værebro Å.
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vandløbslauget for Værebro Å.
Onsdag den 10. april 2019, kl. 19:00
Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø

------>VIGTIGT MØDE MED VANDLØBSLAUG FOR VÆREBRO Å  Tirsdag den 13. december kl. 16-18 2016 på Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø.   <-----------