VIGTIGT MØDE MED VANDLØBSLAUG FOR VÆREBRO Å

Oprettelsesdato: Dec 08, 2016 8:24:39 AM

Kære Medlem af Vandløbslaug for Værebro å.

Dette er:

Indkaldelse til VIGTIGT ekstraordinært møde i vandløbslauget.

Tid og sted:

Tirsdag den 13. december kl. 16-18 2016 på Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø.

Se indkaldelse nedenfor.

Med venlig hilsen

Formand Søren Traberg Vestergaard

Vandløbslaug for Værebro Å