Billeder

Skov på Egedal

2011

Grødebro ved Holmevej

2011

Grødebro ved Stenløsebroen

2011

Grødebro Holmevej

2011

Stenløsebroen januar

2011

Stenløsebroen januar 

2011

Broen ved Holmevej

2011

Broen ved Hovevej - Vaselunds enge

2011

Vaselund - det var her der skulle laves vådområde!!!

Oversvømmelse

2022

Videoer fra Værebro Å, maj 2015