Bliv medlem!

Et årligt medlemsskab  af vandløbslaug for Værebro Å koster:

- Parcelhus: 150 kr.
- Landbrug: 250 kr.

Tilmelding sker ved at sende en email  til info@vllv.dk