Kunstig ådal

Oprettelsesdato: Oct 13, 2012 6:50:51 PM

Se vedlagte PDF fil.

I dag - sådan skulle åen se ud.

Reduceret vedligeholdelse -sådan ser åen allerede ud

Kunstig ådal - sådan kunne man afhjælpe problemerne med oversvømmelser