Indkaldelse til Generalforsamling

Oprettelsesdato: Jan 22, 2014 10:49:27 AM

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vandløbslauget for Værebro Å

Tirsdag d. 4. februar 2014. Kl 19.00.

Mødet finder sted hos Jan Hansen, Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø, i møde og konferencelokalet. www.egedalgaard.dk

Sidste nyt vil omkring Værebro Å, DHI-rapporten, Fredning i ådalen, BNBO-områder, vil blive gennemgået.

Generalforsamlingen bliver afholdt med dagsorden iflg. vedtægterne.

Dagsorden: Valg af dirigent og referent.

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Regnskab til godkendelse

Behandling af indkommende forslag

Fastsættelse af næste års kontingent

Valg af bestyrelse og suppleanter

Valg af revisor

Evt.

Med venlig hilsen bestyrelsen