Indbydelse til møde om fredning af Værebro Ådal.

Oprettelsesdato: Apr 30, 2013 10:48:23 AM

Denne mødeindbydelse er ikke udsendt af ålauget, men af berørte lodsejere i fredningsområdet – der er udsendt indbydelse til alle lodsejere der bliver berørt af fredningen – alle med interesse for fredningen er velkomne til mødet, men vi beder venligst om tilmelding så vi har en ide om antal.

Til: Lodsejere berørt af fredning

i Værebro ådal

Veksø den 5. april 2013

Indbydelse til møde om fredning af Værebro Ådal.

Naturfredningsforeningen har sat en fredning i gang for Værebro Ådal og Egedal og Roskilde kommuner har nyligt vedtaget at være medrejser sammen med Naturfredningsforeningen.

Vi er en gruppe af lodsejere, der bliver ”ramt” af denne fredning, som ikke synes at lodsejerne generelt er inddraget og informeret godt nok om fredningen og konsekvenserne af denne fredning.

Derfor vil vi indbyde til orienteringsmøde om fredningen og dens konsekvenser samt procedure ved en sådan fredning.

Mødet afholdes på Egedal, Egedalsvej 9, 3670 Veksø

Tirsdag 14 maj 2013 kl. 19:00

Dagsorden:

1. Indledning og orientering om afholdte møder ved fredningen

ved Keld Stenlien Hansen, Stenløse.

2. Naturfredningsforeningen orienterer om fredningsforslag og derefter kan der stilles spørgsmål til Naturfredningsforeningen om forslaget.

Ved Christina Steenbeck, DN

Når dette punkt er færdigt, forlader DN mødet

3. Orientering om procedure ved en fredningssag og erstatningsspørgsmålet.

Fredningskendelsen og behandling af denne

Ved konsulent Claus S. Madsen, Agropro og advokat Steffen Olsen-Kludt.

4. Hvordan er stemningen vedr. fredningen? Diskussion og kommentarer fra forsamlingen om fredningen.

5. Skal der hyres en fælles advokat til at køre sagen evt. i forsøg på at forhindre fredningen i at blive gennemført.

6. Eventuelt

Venligst meld tilbage hvis Du ønsker at deltage, så vi får fundet nok stole frem. Du kan gøre det på mail til info@egedalgaard.dk eller keld@stenlien.dk. Har Du ikke mail kan Du ringe til Jan på 29875050.

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Jan Hansen/Keld Stenlien Hansen

Lodsejere med jord i fredningen