Generalforsamling 2019

Oprettelsesdato: Apr 06, 2019 7:17:40 AM

Kære medlem af Vandløbslaug for Værebro å.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vandløbslauget for Værebro Å.

Onsdag den 10. april 2019, kl. 19:00

Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø

Se venligst vedhæftede.

VEL MØDT!

Med venlig hilsen

Formand Søren Traberg Vestergaard

Vandløbslaug for Værebro Å