Generalforsamling 2018

Oprettelsesdato: Apr 20, 2018 5:23:26 AM

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vandløbslauget for Værebro Å.

Mandag den 23. april 2018, kl. 18:30

Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø