Generalforsamling 2015

Oprettelsesdato: Mar 02, 2015 9:30:23 PM

Kære Medlem i Vandløbslauget for Værebro Å

Kom og hør hvad der sker omkring Værebro Å, til årets ordinære generalforsamling.

Året har igen budt på store udfordringer, med alt for meget vand i åen. Siden oktober har ådalen nærmest været udsat for permanent oversvømmelse. Egedal Kommune mener fortsat, at de som vandløbsmyndighed opretholder deres vedligeholdelsespligt.

DHI rapporten kommer nu aktivt i brug. En nedsættelse af vandføringsevnen på mere end 60 pct. siden 2002, betyder at regulativet ikke er overholdt. I flere forhold har Egedal Kommune forbrudt sig imod regulativet i 2014.

Vandløbslauget har samlet store mængder nyttig dokumentation i året der er gået. Tiden er derfor nu inde til at alliere os med advokatbistand.

Advokat Steffen Olsen Kludt er inviteret til et indlæg, omkring det juridiske i Egedal Kommunes forvaltning af bl.a. Vandløbsloven.

Generalforsamlingen finder sted hos Jan Hansen, Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø

Onsdag d. 4. marts 2015. Kl 19.00.

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Søren Vestergaard

Tel. 41 29 22 10

info@knardrupgaard.dk

Web: http://www.vllv.dk

Facebook: http://www.facebook.com/VllvDk