Borgermøde - Fakta på bordet i Egedal

Stenløse Rådhus, Foredragssalen, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse, 10. april 2014, kl. 19.00–21.30.

Bliv opdateret på nyeste viden om Værebro Å, Fredning og BNBO.

DHI-rapporten "Udvikling i vandstand og vandafledning i Værebro Å" fremlægges på mødet.

 Hvorfor har Værebro Å så store problemer med at lede vandet væk ?

 Hvorfor er naturen i tilbagegang i Værebro Ådal ? - Lider dyrene i ådalen ?

 Kan landbrugsjord være med til at klimasikre ?

 Løser en fredning problemerne for naturen i Værebro Ådal ?

 Er drikkevandet truet af landbruget ?

 Hvad er boringsnære beskyttelsesområder BNBO ?

Indlægsholdere:

Mads Madsen, Projekt manager og Hydrolog DHI

DHI-rapport "Udvikling i vandstand og vandafledning i Værebro Å"

Robert Nøddebo Poulsen, Agrohydrolog, cand. agro

Afvanding og klimasikring

Carsten Mortensen, Dyrlæge Ølstykke dyreklinik

Dyrevelfærd og naturpleje

Steffen Olsen-Kludt, Advokat

Fredning af Værebro Ådal.

Bjarne Nigaard, Chefjurist Bæredygtigt landbrug

BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder

Søren Traberg Vestergaard, VLLV

De 3 scenarier – Fjord-, sump- eller naturområde

Ordstyrer: Chefredaktør Bøje Østerlund, Effektivt Landbrug

Mødet er gratis, alle er velkomne.

Mødet afholdes af Vandløbslaug for Værebro Å, www.vllv.dk

Formand: Søren Traberg Vestergaard, info@knardrupgaard.dk, mobil 41292210