Ålaugsmøde med miljøudvalget

Oprettelsesdato: Oct 13, 2012 7:12:55 PM

Onsdag 3 oktober var ålauget til møde med miljøudvalget og fremlagde problemerne med Værebro Å

Se vedlagte præsentation