Nyheder‎ > ‎

Indkaldelse til Generalforsamling

indsendt 22. jan. 2014 02.49 af Vandløbslauget for Værebro Å
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vandløbslauget for Værebro Å
Tirsdag d. 4. februar 2014. Kl 19.00.
Mødet finder sted hos Jan Hansen, Egedalgaard, Egedalsvej 9, 3670 Veksø, i møde og konferencelokalet. www.egedalgaard.dk
Sidste nyt vil omkring Værebro Å, DHI-rapporten, Fredning i ådalen, BNBO-områder, vil blive gennemgået.
Generalforsamlingen bliver afholdt med dagsorden iflg. vedtægterne.
Dagsorden: Valg af dirigent og referent.
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskab til godkendelse
Behandling af indkommende forslag
Fastsættelse af næste års kontingent
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisor
Evt.
Med venlig hilsen bestyrelsen
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
22. jan. 2014 02.49
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
22. jan. 2014 02.49
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
22. jan. 2014 02.49
Ċ
Vandløbslauget for Værebro Å,
22. jan. 2014 02.49
Comments