Intressante værktøjer og links

Rapport udgivet af Naturstyrelsen, "Der er udviklet en effektiv og simpel metode til screening af oversvømmelsesrisici i vandløb. Metoden er anvendelig som et overordnet screeningsværktøj før eventuelle detailstudier igangsættes. Metoden er testet på to vandløbsoplande i Danmark. 
Se digitale registreringer af alt fra fredninger, kloakker, højdekruver og glatførebekæmpelse til skoler og fortidsminder. Indberetning af Oversvømmelser og Bjørneklo. Meget intressant og informativt. Fine luftfotos.
 
Speciale udarbejdet af Elise Steen Hvelplund og Lene Alsbjørn
Under vejledning af Bent Søndergård og Jesper Holm
Institut for Miljø, Teknologi & Samfund
Roskilde Universitet, maj 2010
Comments