Velkommen

Velkommen til Vandløbslauget For Værebro Å 

Vandløbslauget For Værebro Å arbejder for følgende vilkår:
1. At sikre vandføringsevnen i Værebro Å, så den passer til de faktiske forhold.
2. At sikre vandføringsevnen mod klimaforandringer.
3. At undgå unødvendige oversvømmelser af by og land.
4. At undgå forurening af natur og miljø omkring Værebro Å.
5. At sikre en mangfoldig biodiversitet og fauna omkring Værebro Å.